Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Vládca

Mottom Vládcu je: „Moc nie je všetko. Ale je to posledná vec, na ktorej záleží“.

Pri tomto archetype sa nám automaticky predstaví kráľ, kráľovná, prezident, niekto na vedúcej pozícii, či dominantná matka.

Vládca vie, že najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť chaosu, je vládnuť. Zatiaľ čo neviniatka predpokladajú, že ostatní sa o nich postarajú, Vládca ničomu takému neverí. Vie, že čokoľvek od života chce, musí dosiahnuť sám. Získať a udržať moc je pre neho prvoradé.

Keď sa tento archetyp v ľuďoch prejaví, radi na seba preberajú zodpovednosť, vodcovské role a s tým aj moc. Premýšľanie o čo najlepších spôsoboch organizácie činností, stanovovanie pravidiel a postupov im dáva pocit nadvlády. Nezvládnutie role a následný chaos je pre nich nočnou morou. Aj preto nemajú radi „neriadené strely“ a neorganizovaných ľudí, ktorí narúšajú ich starostlivo nastolený poriadok.

Bežne sa zaoberajú svojím vzhľadom, postavením a prestížou – nie preto, že by sa cítili nadradene, ale chápu dôležitosť prezentácie.

Chovajú sa autoritatívne úplne prirodzene a preto nie je pre ostatných problém ich nasledovať. Vládca ako archetyp pomáha jednotlivcom dosiahnuť moc, bohatstvo a dosiahnutie uznania v ich obore.

Vo svojej najväčšej sile motivuje Vládcu túžba pomôcť svetu, v najhoršej forme z nich vyťahuje vlastnosti ako manipulácia, tyrania a despozitmus.

V skratke, tento archetyp sa dá definovať ako novodobý kráľ.

Vlastnosti Vládcu:

 • Je rodených vodcom
 • K svojej existencii potrebuje moc, pocit ovládania
 • Svoje vodcovské kvality často využíva na dosiahnutie svojich osobných cieľov
 • V krízových situáciách prevezme kontrolu, aby zabránil chaosu
 • Má vysoký status a prestíž alebo k nemu smeruje
 • Je si vedomý svojich kvalít
 • Je veľmi charizmatický
 • Svoje slová volí opatrne
 • Zvyčajne má viacero zručností (klasický mulitpotenciál)
 • Je autoritatívny
 • Vyhovuje mu systém hierarchie a príkazov, má rád poriadok
 • Jeho vzťahy a úlohy sú definované a stabilné
 • Je vlastencom a motivuje ostatných k úspechu
 • Je empatický voči ľuďom, ktorých sa jeho rozhodnutia týkajú

Charakteristika Vládcu:

 • Pripomínate ľuďom, aby rozmýšľali vo veľkom
 • Inšpirujú sa vašimi úžasnými výsledkami
 • Pomáhate im zbaviť sa limitujúceho zmýšľania

Značky: Louis Vuitton, Rolex, Rolles Royce, Microsoft, IBM, Citibank

Predstavitelia: Jennifer Lopez, Kate Middleton, Merel Kriegsman

Cieľ: Vytvoriť prosperujúcu a úspešnú komunitu

Najväčší strach: chaos, zvrhnutie, strata vplyvu, kontroly

Slabosť: autoritatívnosť, neschopnosť prepojiť sa so svojím publikom

Talent: zodpovednosť, vodcovstvo

Tiež známy ako: šéf, aristokrat, kráľ, kráľovná, politik, manažér, kráľovská hodnosť, boh, otec, vyššia trieda, zodpovedný občan

Hlas značky: na úrovni, vyšší štýl

Čo zákazníci cítia: „Ak ich budem nasledovať, budem s nimi zdieľať ich úspech“, cítia nadšenie, obdiv

Úrovne Vládcu:

Volanie: nedostatok zdrojov alebo harmónie

Úroveň 1: prevzatie zodpovednosti za svoj život

Úroveň 2: prebratie vodcovskej úlohy v rodine, skupine, na pracovisku, či v organizácii

Úroveň 3: stávate sa lídrom v komunite, svojej expertnej oblasti alebo v spoločnosti

Tienistá stránka: tyranské, alebo manipulatívne správanie

Vládca zákazník

V minulosti vnímali značky typu Vládca svojich zákazníkov ako „podriadených“. V súčasnosti to už neplatí. Zákazníci chcú byť sami Vládci. Jednoducho, ak cielite na Vládcov, je dôležité im ponechať moc, slobodnú voľbu, nezahanbiť ich.

Zákazník vládca miluje mať veci pod kontrolou, a naozaj nemá rád, ak mu niekto určuje, čo ma robiť. Od značky očakáva, že bude dobrým globálnym „občanom“, a nechce vyhrávať na úkor ostatných. Stratégia, výhodná pre všetky strany je najbezpečnejšou cestou k úspechu. Neprežívajú totiž najzdravší jedinci. Ale tí, ktorí maximalizujú svoje postavenie vo vymedzenom priestore a zúčastňujú sa prirodzeného výmenného obchodu, ktorý posilňuje všetky strany.

Vládca a symboly – ošemetná téma. To, čo bolo pred pár rokmi „in“ môže byť v súčasnosti terčom posmechu. Krásnym príkladom sú hrubé zlaté retiazky, obrovské logá značiek cez pol hrude, či kožené kufríky. Sebavedomý Vládca dnes nosí skôr neformálny odev, na chrbát si dá pokojne (kvalitný) batoh, čo vnáša do spoločnosti nový pohľad na vyjadrenie sebadôvery.

Archetyp Vládcu trvá na tom, že riadiť značku bez systému je chaotické, až nebezpečné. Chce, aby sa rozhodnutia robili podľa príručky. Toto ale nie je vždy možné dodržať.

Ak budete vnímať celý „ekosystém“, big picture, prestanete vnímať zákazníka ako obyčajného spotrebiteľa, ktorého treba presvedčiť ku kúpe. Ak sa svojho klienta budete snažiť spoznať, ponúknete mu služby a produkty, ktoré obohatia jeho život. A tak získate jeho lojalitu.

Vládca pozná svojich zákazníkov tak dobre, že vníma ich najhlbšie túžby, potreby, ktoré sú na začiatku zrodu. A ponúkne im to, čo dovtedy netušili, že potrebovali.

Archetyp Vládca je vhodný pre vašu značku, ak máte:

 • Luxusný výrobok, ktorý využívajú mocní ľudia k zvýšeniu svojej moci
 • Produkt, ktorý pomáha ľuďom s organizáciou
 • Produkt alebo službu, kde môžete zaručiť celoživotnú záruku
 • Služby, ktoré ponúkajú technickú pomoc či informácie, ktoré upevňujú alebo zvyšujú moc, leadership, dostanú klienta „ na výslnie“ do politickej funkcie a pod.
 • Organizáciu, ktorá plní regulačnú, či ochrannú funkciu
 • Značku, ktorá sa chce odlíšiť od populistickej značky (napríklad Jeden z nás) alebo je jasným vodcom v celej brandži
 • Odvetvie, ktoré je relatívne stabilné, alebo produkt, ktorý sľubuje bezpečie a predvídateľnosť v tomto chaotickom svete
 • Výrobok v strednej až vysokej cenovej hladine

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This