Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Rebel

Mottom archetypu Rebel(ky) je: „Pravidlá sú tu na to, aby sa porušovali“.

Rebel je rozporuplným archetypom. Nachádzame ho totiž v „romantických“ postavách ako Johanka z Arcu, ktorá nachádza svoju identitu mimo spoločenskej štruktúry, verí hlbším a pravdivejším hodnotám, ako sú tie zaužívané. Je pripravená narušiť zmýšľanie spoločnosti, ktorá prepadla do tyranie, represie, konformity alebo cynizmu. Je to typ revolucionára, ktorý mení svet k lepšiemu.

Druhým typom je však odsúdený, zúrivý jedinec, ktorý ochotne obetuje ostatných, aby dostal, čo chce. Na to, aby sa dostal k moci, využíva neetické spôsoby. Na rozdiel od hrdinu mu stačí vzbudzovať strach, nepotrebuje byť obdivovaný.

Rebelský archetyp je nekonvenčným mysliteľom, využíva jedinečné a netradičné prístupy k riešeniu úloh, vyvíja nové spôsoby, ako dosiahnuť zmenu. Nepáči sa mu „normálnosť“. Verí, že pravidlá by sa mali porušovať. Jeho vzbura voči nim vedie k inováciám a reformám. Nemá strach z chaosu a využíva ho na zmenu.

Vlastnosti Rebela:

 • Vyjadruje svoj názor voči útlaku a nespravodlivosti v spoločnosti
 • Je rád nezávislý
 • Vo svojich metódach je nekonvenčný
 • Rád spochybňuje „normálny“ systém a hovorí o svojich radikálnych nápadoch
 • Je odvážny a zvyčajne uprednostňuje odlišné vzory
 • Má kreatívny a odlišný štýl
 • Jeho vyjadrovanie je necenzurované, hovorí veci, ktoré sa ostatní boja hovoriť
 • Je často nepochopený ostatnými
 • Je ochotný riskovať
 • Robí veci úplne inak a porušuje tradíciu, či zažitú normu
 • Žije podľa vlastných pravidiel
 • Je veľmi citlivý na spoločenské otázky
 • Je pre neho ťažké veriť ľuďom
 • Je pre neho ťažké prepojiť sa s ostatnými na osobnej úrovni

Charakteristika Rebela:

 • Je dosť odvážny, aby ste zničil to, čo je na svete zlé
 • Je ochotný hovoriť a robiť veci, ktoré nikto iný nerobí alebo nehovorí
 • Svoje názory formuje nezávisle od autorít

Značky: Harley-Davidson, MTV, Diesel, Apple vo svojich začiatkoch

Predstavitelia: Lady Gaga, Miley Cyrus, Johanka z Arcu, Jack Sparrow, Robin Hood

Cieľ: zvrátiť alebo zničiť to, čo nefunguje, oslobodenie od zriadenia (zákonov) pomocou narušenia, šoku

Najväčší strach: byť bezmocný, bezvýznamný

Slabosť: prechod na temnú stranu, mimo hranice zákona, prílišná zábava

Talent: nehoráznosť, radikálna sloboda, odlišnosť

Tiež známy ako: povstalec, revolucionár, rebel, divoký muž/žena, hľadač vzrušenia

Hlas značky: úprimný, surový, čestný

Čo zákazníci cítia: „Ostatní ľudia sa mýlia“, cítia nadšenie, vytrvalosť, impulzívnosť, neobvyklosť, vzpurnosť

Úrovne Rebela:

Volanie: pocit bezmocnosti, hnevu, spútanosti

Úroveň 1: vyhostenie zo spoločnosti, spochybňovanie konvenčného chovania a morálky

Úroveň 2: šokujúce chovanie

Úroveň 3: rebélia, revolúcia

Tienistá stránka: kriminálne či zlé chovanie

Rebelský marketing

Tento archetyp miluje šok, od mierneho, prekvapivého vtipu až po skutočne „rebelskú“ tému, ktorá je tabu, nehovorí sa o nej.

Na propagáciu sú ideálne nové médiá, netradičné kanály. Vizuály majú temný charakter, často sa v nich objavia kontrastné veľmi intenzívne odtiene.

Značky typu Rebela majú zložité pozíciu – môžu podporovať bezcitné, cynické chovanie, kde chýbajú akékoľvek hodnoty, ale môžu prispieť k zvrhnutiu nadvlády, narušiť mainstreamové zmýšľanie, pomôcť otvoriť a uvoľniť spoločenské obmedzenia. Môžu pomôcť podporiť skutočnú revolúciu, zvrhnúť tradičné uvažovanie v prospech úplne nového zmýšľania.

Archetyp Rebel je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Zákazníci sa cítia byť veľmi vyčlenení zo spoločnosti alebo sa stotožňujú s hodnotami, ktoré sú v rozpore s hodnotami väčšinovej spoločnosti
 • Významom vašej služby či produktu je ničiť (počítačové hry, fyzické ničivé nástroje) alebo je naozaj revolučný
 • Náš výrobok nie je zdraviu prospešný, jeho užívanie je výsmechom voči predstavám spoločnosti o tom, čo je zdravé (napríklad cigarety, alkohol)
 • Váš produkt alebo služba pomáha udržiavať hodnoty, ktoré sú ohrozené prevažujúcimi hodnotami, alebo presadzuje nové a revolučné postoje
 • Cena produktu je nízka, alebo stredne vysoká

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This