Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Opatrovateľ

Mottom Opatrovateľa je: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“.

Sila tohto archetypu sa skrýva v súcite a túžbe pomáhať ostatným, je najosobnejším archetypom. Chráni, pomáha a stará sa o druhých. Jeho hodnotami je súcit, veľkorysosť, sebaobetovanie, empatia a nesebeckosť. Vidí v ostatných dobro a potenciál.

Opatrovateľ sa obáva neistoty, nestability, či problémov. Nie však kvôli sebe, ale ostatným, ktorí nemajú také šťastie, alebo nie sú natoľko odolní.

Avšak, veľká starostlivosť či súcit neznamená len bezbrehé sebaobetovanie, priamu starostlivosť. Opatrovateľ, ktorý je na vyššej úrovni, podáva pomocnú ruku, stáva sa sprievodcom na ceste k sebe, k starostlivosti o seba, k seba objaveniu. Zároveň ukazuje možnosti, ako sa dá pomáhať iným.

Tento archetyp symbolizuje Boha, ktorý sa ako milujúci otec stará o svoje deti, má pre nich vždy pripravenú otvorenú náruč.

Opatrovateľ má silné prepojenie s neviniatkom – práve on zhmotňuje jeho túžbu po krásnom a bezpečnom svete.

Vlastnosti Opatrovateľa:

 • Uprednostňuje pomoc ostatným pred všetkým
 • Usiluje sa chrániť ľudí, ktorí sú mu najbližšie
 • Je súcitný a empatický
 • Je dôsledný a dôveryhodný
 • Venuje viac pozornosti iným ľuďom ako sebe samému
 • Je rýchlo odpúšťajúci a povzbudzujúci
 • Jeho veľkorysosť inšpiruje ostatných okolo neho
 • Cíti radosť z dávania a prijímania lásky
 • Rád prežíva jednoduchý a skromný život
 • Cení si čas strávený s ľuďmi na činnostiach, ktoré s nimi robí
 • Kultivuje nádej u iných ľudí
 • Zvyčajne je optimistický

Charakteristika Opatrovateľa:

 • Vždy ste tam, keď vás potrebujú
 • Nikdy vám nebudú ľudia schopní primerane splatiť všetko, čo ste im dali
 • Ste štedrý

Značky: Johnson´s Baby, Červený kríž

Predstavitelia: princezná Diana, Matka Tereza, Angelina Jolie

Cieľ: pomáhať ostatným

Najväčší strach: sebectvo a nevďačnosť

Slabosť: sebaobetovanie, schopnosť ovládať iných

Talent: súciť, štedrosť a veľkorysosť

Tiež známy ako: svätý, altruista, podporovateľ, obhajca, opatrovateľ, liečiteľ

Hlas značky: pozorný, láskavý, dôveryhodný

Čo zákazníci cítia: „Nie som v tom sám“, cítia sa byť milovaní a v bezpečí

Úrovne Opatrovateľa:

Volanie: Pohľad na človeka, ktorí potrebuje pomoc

Úroveň 1: starostlivosť o ľudí, ktorí sú na Opatrovateľovi závislí

Úroveň 2: Vyváženosť medzi starostlivosťou o seba a iných

Úroveň 3: Altruizmus, záujem, pomoc a podpora širšieho okolia či sveta

Tienistá stránka: nadmerné sebaobetovanie

Opatrovateľ zákazník

Váš klient nechce počuť, že na neho myslíte, chce to vidieť, cítiť, zažiť.

Ponúknite svojim klientom VIP služby, keby im budete plne k dispozícii, prídete k nim domov, či dáte im osobitnú starostlivosť. Ukážte im, že vám na nich záleží.

Vaše služby ocenia ľudia, ktorí sú zodpovední voči svojej rodine, okoliu a planéte, o ktoré sa oddane starajú. Totiž, zvyčajne dávajú viac ako dostávajú a následne majú deficit starostlivosti o seba samých, potrebujú váš súcit a podporu.

Čo je veľkým problémom súčasnosti? Nájsť balans medzi starostlivosťou o seba a o iných. Nájsť si na to čas a priestor. Vaša služba či výrobok by mali pomáhať zákazníkovi sa lepšie starať o seba, o svoje okolie (rodinu, domácnosť, planétu).

Archetyp Opatrovateľa je pre nás zásadným. Ľudia sa starajú o seba navzájom a z toho pramení silný pocit zmyslu života.

Tento archetyp zažíva veľký comeback, ale posilnený, zmenený. Opatrovateľ už nechce byť len hračkou v niečích rukách, iba dávať. Je pripravený byť v prípade potreby tvrdý a silný.

Mučeník je preč, miesto toho má Opatrovateľ vyrovnanejšie ambície: dávať i dostávať, starať sa, ale starostlivosť i prijímať.

Opatrovateľské značky, ktoré sa posunú na vyšší level a nebudú sa báť ukazovať svoju hodnotu, majú silný potenciál rastu a úspechu.

Archetyp Opatrovateľ je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Vaše služby majú súvis s výživou tela či duše (zdravá strava či spôsob života, cranio, terapie rôzneho druhu a pod.)
 • Poskytujete služby v zdravotníctve, vzdelávaní a ďalších oboroch (vrátane politiky)
 • Máte službu alebo produkt, ktorá pomáha ľuďom starať sa sami o seba
 • Máte charitatívnu alebo neziskovú organizáciu
 • Vašou témou je ekológia, udržateľnosť, slow fashion, zero waste a pod.
 • Vaše služby poskytujú výraznú konkurenčnú výhodu
 • Produkt či služba slúži rodinám (občerstvenie, veľké autá)
 • Pomáhate ľuďom zostať v spojení s inými ľuďmi a starať sa o nich

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This