Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Objaviteľ

Archetyp Objaviteľ má motto „Nezaháňajte ma do rohu“.

Kde Neviniatko vníma pobyt v raji ako svoje právo, Objaviteľ sa vydáva na cestu, aby našiel lepší svet sám. V knihách ho môžeme vidieť ako hrdinu, ktorý sa vydáva objavovať nový svet. Počas cesty sa dostáva do pasce, z ktorej sa mu podarí uniknúť.

Archetyp Objaviteľa hovorí o potrebe slobody, dobrodružstva a nezávislosti. Je to typ, ktorý je na ceste. Rád prežíva nové veci a zostáva mimo mainstream. Nie je závislý od ostatných a ich vnímania, nemá rád umiestnenie v klietke. Byť Objaviteľom nie je len o skúmaní fyzického sveta, ale o pocite identity.

Vlastnosti Objaviteľa

 • Pri vykonávaní svojich cieľov sú zvedaví, odvážni a vynaliezaví
 • Sú inteligentní a analytickí, ale nemusia byť organizovaní
 • Pomerne ľahko chápu zložité koncepty a vzorce
 • Chcú prežiť napĺňajúci a autentický život
 • Vnímajú nové trendy a chcú ich vyskúšať
 • Cenia si slobodu a nemajú radi konflikty
 • Majú odvahu vyskúšať veci, na ktoré ostatní odvahu nemajú
 • Dávajú povolenie zbaviť sa predstáv o tom, čo sa očakáva alebo vyžaduje

Charakteristika Objaviteľa

Cieľ: zažiť lepší, autentickejší život a slobodu
Najväčší strach: uväznenie a vnútorná samota, prispôsobenie sa
Stratégia: cesta, hľadanie, nové zážitky, útek z pasce a nudy
Slabosť: bezcieľne putovanie
Talent: autonómia, ambície, úprimnosť k samému sebe, nezávislosť
Tiež známy ako: hľadač, tulák, individualista, pútnik, priekopník, dobrodruh
Hlas značky: otvorený, vynaliezavý, tolerantný
Čo zákazníci cítia: „Nemám žiadne limity“, cítia sa dobrodružne, cítia sa byť nažive, sú fascinovaní, žijú prostredníctvom vás
Značky: Jeep, Starbucks
Predstavitelia: Indiana Jones, Amelia Earhart

Úrovne Objaviteľa

Volanie: Odcudzenie, nespokojnosť, nepokoj, túžba, nuda

Úroveň 1: putovanie do diaľky či prírody, skúmanie sveta
Úroveň 2: hľadanie vlastnej identity, jedinečnosti a naplnenia
Úroveň 3: vyjadrenie svojej individuality a jedinečnosti

Tienistá stránka: pri takto veľkom odcudzení nie je možné sa zaradiť späť do spoločnosti

Objaviteľ zákazník

Nový zákazník v sebe prebúdza archetyp objaviteľa, zisťuje si množstvo informácií o službe či produkte, zaujíma sa oň hlbšie. Je skeptický k reklame. Je netrpezlivý, ľahko ho odradia aj maličkosti a trpí chronickým nedostatkom času. Ľudia, ktorí žijú objaviteľskými príbehmi, bývajú lojálni k značkám, ktoré som sebou prinášajú archetypálny význam autenticity a slobody (ak teda vôbec chcú byť lojálni).

Objaviteľ oslovuje v zákazníkoch driemajúcu túžbu po slobode, ktorí zatiaľ skôr zo zvyku vyjadrujú túžbu po stabilite, istotách a profesionalite.

Ak cielite na mladších zákazníkov, oni chcú mať slobodu si vyhľadať vás, nechcú, aby ste oslovili vy ich. Tak im to uľahčite (napríklad dobrým SEO a pod.).

Zákazník objaviteľ má rád autenticitu – vo vašom reálnom vzhľade, vo autentickom vzhľade vášho výrobku. Viac ako mainstream a celebrity ho ovplyvňuje virál, priťahujú ho vzdorné ikony a je skeptický k veľkým reklamným kampaniam.

Archetyp Objaviteľ je pre vašu značku vhodný, ak:

 • Vaša služba či produkt dáva ľuďom pocit slobody, nie je bežná, je určitým spôsobom priekopnícka
 • Vaša služba či produkt je robustná a hodí sa pre použitie v prírode, na cestách, či v nebezpečných podmienkach a lokalitách
 • Váš výrobok sa dá objednať cez internet
 • Vaša služba pomáha ľuďom vyjadriť ich individualitu (móda, nábytok, sebaobjavenie a pod.)
 • Váš produkt sa dá kúpiť a spotrebovať „na ceste“
 • Hľadáte spôsob, ako svoju značku odlíšiť od úspešného Jedného z nás alebo iných, vám podobných značiek
 • Vo vašej spoločnosti panuje objaviteľská firemná kultúra

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This