Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Neviniatko

Archetyp Neviniatko je optimista, ktorý vidí v ľuďoch iba dobro (a v živote všeobecne). Užíva si jednoduché veci, má čisté srdce, bez korupcie a hľadá vo svete harmóniu. Jeho mottom je „Sloboda byť samým sebou“. Neviniatko túži po šťastí za všetkých okolností. Stelesňuje úprimnosť a je vždy pravdivé. Je jedným z najsympatickejších archetypov. Inšpiruje ľudí, aby konali dobro a boli čistí vo všetkých smeroch. Jeho najväčšia sila pochádza zo schopnosti ľahko dôverovať. Zaujíma sa o blaho iných ľudí a snaží sa im pomôcť. Sľubuje, že život nemusí byť ťažký. Hovorí, že máme možnosť byť sami sebou, žiť dokonalý život už teraz, stačí sa nehnať, uvoľniť a užívať si skutočne život. Neviniatko má zo všetkých archetypov najviac úrovní, pretože ľudia sa s ním stotožňujú na začiatku aj konci cesty. Od detskej naivity a dôverčivosti prechádza až k mysticizmu s dôverou k životu a vierou v duchovnú silu.

Charakteristika Neviniatka:

Cieľ: byť šťastný, udržiavať život čistý a jednoduchý
Najväčší strach: robiť niečo zlé, nesprávne
Slabosť: zjednodušený pohľad na svet
Dar: viera a optimizmus
Tiež známy ako: utopista, tradicionalista, idealista, optimista, purista, mystik, svätec, múza, anjel, romantik, či snílek.
Hlas značky: jednoduchý, výstižný, veselý Čo zákazníci cítia: „Môžem to urobiť“, cítia radosť, povzbudenie
Značky: Dove, Coca-Cola Predstavitelia: Forrest Gump, Taylor Swift

Úrovne Neviniatka

Volanie: Túžba po čistote, prostote a dobrote

  • Úroveň 1: Detská prostota, naivita, závislosť, poslušnosť, dôvera, idylické predstavy
  • Úroveň 2: Obnova, pozitívne myslenie, pretvorenie, znovuzrodenie, očistenie, opätovný vstup do raja
  • Úroveň 3: Takmer mystický pocit jednoty, kedy nevinnosť pochádza z vnútorných hodnôt človeka a jeho integrity, nie z vonkajších skúseností

Tienistá stránka: Odmietnutie, represia

Neviniatko zákazník

Ak v niekom prevláda archetyp Neviniatka, priťahuje ho istota, pozitívne a nádejné myšlienky. Takisto túži po dobrote, takže chce nájsť tie „správne výrobky a služby“. U značky si bude vážiť jej hodnoty a morálnosť. Vkladá svoju vieru do autority a očakáva od nej, že splní svoje sľuby. Chce, aby jeho život bol dokonalý teraz a preto má tendenciu vyhýbať sa problémom, kým sa nevyhrotia, nestavia sa im čelom. Je ku značke lojálny a miluje predvídateľnosť viac ako objavovanie niečoho nového. Túži po raji, po nádeji.

Archetyp Neviniatko je vhodný pre vašu značku, ak:

  • Ponúkate jednoduché riešenie na ľahko identifikovateľný problém
  • Vaša služba či produkt má súvis s dobrotou, morálkou, prostotou, nostalgiou, či detstvom
  • Plní funkcie v oblasti zdravia, čistoty, či cnosti a zákazník ich môže skúšať a kupovať stále dookola
  • Máte priamočiare základné hodnoty
  • Chcete sa odlíšiť od výrobku či služby s poškvrnenou povesťou
  • Máte nízke či stredné ceny

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >> Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This