Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Mudrc

Mottom archetypu Mudrca je „Pravda nás oslobodí“.

Archetyp Mudrca je o hľadaní pravdy, bez ohľadu na to, aká nepríjemná je. Má svoju vlastnú cestu, ako objaviť raj. Verí v schopnosť ľudstva rásť a vyvíjať sa tak, aby sa svet zlepšil. Vidí svet objektívne a vždy analyzuje detaily. Je odhodlaný šíriť pravdu a výber jeho slov je vždy dobre premyslený. Je pre neho dôležité si zachovať slobodu slobodu myslenia, aby sa mohol držať svojich názorov a objavených právd.

Je správcom múdrosti a jeho ciele smerujú dovnútra. Má silnú sebareflexiu založenú na pravdách a skutočnosti, ktorú sa mu podarilo objaviť. Je skvelým poradcom a dokáže objaviť vzorce fungovania sveta.

Vlastnosti Mudrca

 • je presvedčený, že vzdelávanie sa nikdy nekončí, neustále získava nové informácie
 • vedecké zistenia a výskum sú základom jeho pravdy a vnímania sveta
 • jeho cieľom je odlíšiť sa od ostatných
 • analýzou situácie pomáha ľuďom lepšie porozumieť svetu a výzvam
 • má vieru v ľudstvo
 • jeho povaha je filozofická a chápe proces myslenia
 • dokáže delegovať úlohy na jeho nasledovníkov
 • je hrdý na svoju inteligenciu a informácie sú pre neho najcennejšie
 • zvyčajne robí inteligentné a nezaujaté rozhodnutia
 • robí výskum, aby jeho klienti nemuseli
 • ľudia sa vďaka nemu cítia byť informovaní, obdivujú jeho intelekt a zvedavosť, veria, že jeho názory sú overené

Charakteristika Mudrca

Značky: Google, Wall Street Journal
Predstavitelia: Albert Einstein, Bill Gates, Oprah Winfrey, Budha
Cieľ: pochopiť svet, naučiť ostatných to, čo viete vy
Najväčší strach: byť podvedený, zavádzaný, alebo nevedomý, byť oklamaný
Slabosť: dokážete dookola študovať detaily a nikdy nekonáte (klasická paraláza z analýzy)
Talent: múdrosť, inteligencia
Tiež známy ako: expert, vedec, detektív, poradca, mysliteľ, akademik, výskumník, plánovač, profesionál, mentor, učiteľ, guru, učiteľ, vyšetrovateľ, analytik
Hlas značky: skutočný, rozhodný, autoritatívny, inteligentný
Čo zákazníci cítia: vzdelanosť, múdrosť, vedia jej porozumieť

Mudrc zákazník

Ak sa v zákazníkovi prejaví archetyp Mudrca, chce sa učiť pre svoje vlastné dobro. Pre zachovanie objektivity považuje za veľmi dôležité hodnoty slobody a nezávislosti. Je jedno, či sa viac zameriava na spoznávanie vnútorného sveta alebo vonkajšieho, je pre neho esenciálne dôležité mať vlastné názory a myslieť sám na seba. Má strach z toho, že môže podľahnúť dezinformáciám, alebo neprávnej interpretácií dát a štatistík. Mudrc zákazník môže byť zatvrdnutý dogmatik, ale aj osvietený mysliteľ, ktorý dosiahol skutočnú múdrosť.

Aby vás zákazník počúval, musíte pôsobiť dôveryhodne. Nemá rád, keď s ním niekto komunikuje povýšene či arogantne. Ak bude mať pocit, že ho do niečoho tlačíte, odíde. Pri nákupoch sa rozhoduje racionálne a logicky – chce informácie o kvalite a cene. Ak sa pri vás cítia ako odborníci a máte vysoko kvalitný výrobok, bude k vám lojálny aj nabudúce.

Úrovne Mudrca

Volanie: pochybnosti, túžba nájsť pravdu

Úroveň 1: hľadanie dokonalej pravdy, túžba po objektivite, nasledovanie expertov
Úroveň 2: kritické myslenie a skepticizmus, dosahovanie vlastnej odbornosti
Úroveň 3: dosiahnutie majstrovstva, múdrosť, silná sebadôvera

Tienistá stránka: prílišný dogmatizmus a bytie mimo reality

Mudrc je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Poskytujete svojim klientom odborné rady a informácie
 • Povzbudzujete klientov k premýšľaniu
 • Vaša značka sa zaoberá novými vedeckými poznatkami alebo ezoterikou
 • Kvalitu značky dokazujú presné dáta
 • Snažíte sa odlíšiť od ostatných, ktorých kvalita či výkonnosť je sporná

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This