Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Kúzelník

Mottom archetypu Kúzelník je: „Nič nie je nemožné“.

Tento magický archetyp je definovaný ako nositeľ tajných znalostí. Má silné presvedčenie o svojich schopnostiach a snoch. Kúzelníci nachádzajú riešenia problémov vo vede alebo pomocou nadprirodzených prostriedkov. Bežne ich nájdeme vo fantazijných žánroch, fikcii, umení a vo filmoch.

Vlastnosti Kúzelníka:

 • Má tendenciu byť vysoko intelektuálny a má silne vyvinutú intuíciu
 • Často je vizionárom
 • Poskytuje ochranu, vedenie a podporu ostatným postavám v príbehu
 • Zvyčajne je veľmi charizmatický
 • Verí, že všetko je možné a učí tejto viere aj ostatných
 • Je prirodzene zvedavý a vie, ako využiť technológiu vo svoj prospech
 • Nedovolí, aby ho ovplyvnili neúspechy. Vie sa poučiť zo svojich chýb a vďaka nim rastie
 • Rozumie duchovnému svetu a dokáže ho jednoducho vysvetliť aj ostatným
 • Verí aj v nemožné sny
 • Je fascinujúci a sofistikovaný

Charakteristika Kúzelníka:

 • Poskytuje nádej na dosiahnutie výsledkov, ktoré sa zdajú nemožné
 • Spája ľudí s ich vnútornou (alebo duchovnou) silou
 • Ľudí fascinuje jeho spôsob myslenia a konania, chcú zažiť zmenu

Značky: Apple, Disney, Audi

Predstavitelia: Oprah, Tony Robbins, Morpheus (Matrix)

Cieľ: snaží sa pochopiť zákony fungovania sveta a vesmíru

Najväčší strach: nepredvídané negatívne následky

Slabosť: stanie sa manipulátorom

Talent: nájdenie vhodných riešení, predstavenie lepšej budúcnosti

Tiež známy ako: vizionár, vynálezca, lekár, čarodejník, transformátor, šaman, liečiteľ, alchymista

Hlas značky: expanzívny, flexibilný, charizmatický

Čo zákazníci cítia: „Chcem to zažiť!“, cítia fascináciu, očarenie, možnosť premeny

Úrovne Kúzelníka:

Volanie: predtuchy, mimozmyslové alebo synchronistické zážitky

Úroveň 1: kúzelné okamžiky a prežitky premeny

Úroveň 2: zážitok splynutia

Úroveň 3: zázraky, presun od vízie k jej zhmotneniu

Tienistá stránka: manipulácia, čarodejníctvo

Kúzelník zákazník

Kúzelnú esenciu môžeme definovať ako schopnosť ovplyvňovať uvažovanie a tým aj chovanie ľudí. Sila archetypov spočíva práve v tom, že zákazníka pritiahnete, ak je vaše posolstvo v súlade s archetypom, ktorý je v jeho mysli dominantný alebo sa v nej prebúdza.

Dnes sa objavuje skupina zákazníkov, ktorí sú nazývaní „tvorcovia kultúry“. Zdielajú magickú vieru, že sú tvorcami svojho života alebo si pomocou vedomia vytvárajú konkrétnu realitu (to je ich plná skupina, všakže ;)). A pre tento typ zákazníka je nesmierne dôležité kto ste a aké máte hodnoty – považujú to za rovnako dôležité ako kvalitu vášho výrobku či služby. Ak je medzi tým nesúlad, odhalia ho.

Práve preto pri efektívnom marketingu cielenom na kúzelníkov je dôležité mať silnú sebareflexiu, najskôr identifikovať kto ste, čo si ceníte a čo chcete vo svete dosiahnuť.

Nezabúdajte na to, že magického zákazníka motivuje túžba po osobnej premene a šanci zmeniť ľudí, firmu či okolitý svet. Ocenia, keď im ponúknete zážitok premeny. A najväčšie uspokojenie majú, aj im pomôžete zmeniť samých seba.

A napokon, ak cielite na kúzelníkov, nepokúšajte sa ich zaujať šokom alebo kampaňou na hrane. Venujte radšej čas rozvoju svojej identity, ktorá je v súlade s vašou skutočnou snahou o premenu.

Archetyp Kúzelník je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Vaša služba či produkt prináša zmenu, implicitne sľubuje premenu zákazníka
 • Služba či produkt pomáha rozšíriť či posilniť vedomie, má duchovnú či psychologickú zložku
 • Ide o užívateľsky prívetivú (user friendly) technológiu
 • Ide o nový a veľmi moderný produkt
 • Cena sa pohybuje sa v strednej až vysokej hladine

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This