Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Jeden z nás

Mottom archetypu Jeden z nás je: „Všetci sme si rovní“.

Ľudia túžia byť v spojení s ostatnými, patriť niekam, byť súčasťou komunity. Túto potrebu pomáha vyplniť archetyp Jeden z nás, ktorý je ukážkou schopnosti byť obyčajným človekom.

Stotožnenie s týmto archetypom pomohlo k úspechu mnohým populistickým politikom, filmovým hviezdam, hudobným skupinám či seriálom. Je zásadným archetypom pre hnutia za rovnaké občianske práva, práva žien alebo progresívne hnutia.

Jeho primárnou motiváciou je mať pocit spolupatričnosti a radosti. Túži po vytváraní spojení s ľuďmi.

Vlastnosti Jedného z nás:

 • Vychutnáva si jednoduché radosti života
 • Je predstaviteľom demokracie a verí, že jeden človek = jeden hlas
 • V snahe nadviazať vzťahy má sklon strácať seba samého alebo robiť kompromisy
 • Ľahko prijíma iných ľudí, pretože je chápavý, priateľský a láskavý
 • Chce byť súčasťou komunity a nepáči sa mu elita
 • Zvyčajne je spokojný so súčasným stavom
 • Nemá rád predstieranie a je autentický
 • Podporuje a povzbudzuje tímovú prácu a je nadšený, keď môže riešiť problémy spoločne
 • Nedôveruje autoritám
 • Je spoľahlivý a slušný voči ostatným

Charakteristika Jedného z nás:

 • Vyzeráte veľmi reálne a normálne a tak aj komunikujete
 • Pôsobíte dostupne
 • Spájate ľudí do komunity, o ktorej ani nevedeli, že existuje
 • Rozumiete im a zdieľate ich pocity

Značky: Ikea, Levi´s, Budweiser, Gap, Target

Predstavitelia: Matt Damon, Drew Barrymore, Anne Hathaway

Cieľ: vytvoriť si vzťah, patriť niekam

Najväčší strach: byť vynechaný, ignorácia od ostatných, vystúpiť z davu

Slabosť: strata vlastného ja v snahe splynúť, alebo kvôli povrchným vzťahom

Talent: realizmus, empatia, život bez pretvárky

Tiež známy ako: priateľ, bežný človek, realista, solídny občan, dobrý sused, tichá väčšina

Hlas značky: priateľský, skromný, čestný, praktický

Čo zákazníci cítia: „Ak to dokáže ona, tak aj ja“, cítia dôveru, vrúcnosť, cítia sa byť videní, zapojení.

Úrovne Jedného z nás:

Volanie: osamelosť, odcudzenie

Úroveň 1: pocit opustenosti a samoty, túžba niekam patriť

Úroveň 2: komunikácia, začlenenie do komunity, prijatie pomoci a priateľstva

Úroveň 3: humanita, viera v prirodzenú vznešenosť každého človeka, bez ohľadu na jeho situáciu a životné okolnosti

Tienistá stránka: obeť, ktorá bude radšej týraná a zneužívaná ako osamelá (alebo bude radšej týrať, len aby patrila do gangu)

Jeden z nás zákazník

Archetyp Jeden z nás sa v bežnom človeku prejavuje nevýrazným oblečením (bez ohľadu na to, aký je bohatý), hovorí jazykom, ktorému rozumie každý a odpudzuje ho akékoľvek elitárstvo. Jeho životným krédom je, že na dobré veci v živote má nárok každý z nás, nielen elita.

Dôležité je myslieť na to, že túžba niekam patriť spôsobuje, že sa ľudia spriateľujú so značkami, vytvárajú si imaginárne vzťahy s firmami, značkami či celebritami. Preto vnímajú veľmi ťažko akúkoľvek zmenu produktu, služby či osobnosti, ktoré predstavujú tento archetyp.

Ak dokážete ponúknuť ľuďom spojenie s vami, vašou službou, vaším produktom, výrazne to zvýši zákaznícku lojalitu.

Archetyp Jeden z nás je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Ak využívanie vašej služby či produktu pomáha ľuďom sa niekam zaradiť, niekam patriť a pociťovať sunáležitosť
 • Máte produkt, ktorý sa používa v každodennom živote
 • Ak máte domácu alebo lokálnu firemnú kultúru, či cieľový trh
 • Chcete sa pozitívnym spôsobom odlíšiť od drahších a elitárskych značiek
 • Máte služby či produkty v strednej alebo nízkej cenovej hladine (alebo ide o vylepšenú verziu produktu, ktorý by bol inak lacný)

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This