Čo sú archetypy

Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku. Túto teóriu do hĺbky prepracoval (skvelý) psychológ Carl Gustav Jung. Archetypy sú podľa neho jasne definované charaktery, ktoré sa objavujú ako súčasť mýtov po celom svete. Marketingoví manažéri ich neskôr využili v podnikaní – pochopenie a využitie archetypálneho významu im uľahčovalo prácu so značkou.

Ako vám archetypy pomôžu v podnikaní

Archetypy vám pomôžu logicky definovať vašu značku. Poodhalia jej podstatu, dajú vám silu ísť vlastnou cestou. Pomôžu vám odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať značku, ktorá je silná, unikátna, konzistentná, autentická. A neodolateľná. Budete priťahovať tých správnych klientov. A tí budú vedieť, čo od vás čakať. Zo svojho archetypu získate silu, ktorú viete využiť vo svojom podnikaní. A rozvinúť ho naplno.

Archetyp Hrdina

Mottom archetypu Hrdina je: „Kde je vôľa, tam je cesta“.

Ak všetko vyzerá byť stratené, prichádza hrdina a vyrieši situáciu. Hrdina je najstarším a najobľúbenejším archetypom, ktorý je hojne používaný v našej spoločnosti. Je vyjadrením nášho kolektívneho nevedomia. Môžeme ho nájsť v každom príbehu, kde bojuje proti zlu a stavia sa na stranu spravodlivosti.

Jeho schopnosť zostať verný sám sebe je to, čo z neho robí hrdinu. Hrdina chce vylepšiť svet, urobiť z neho lepšie miesto pre život. Jeho obavou je, že nebude mať všetky potrebné nástroje (vnútorné, či vonkajšie), aby to dokázal. Pomáha nám rozvíjať silu, energiu, disciplínu a odhodlanie.

Vlastnosti Hrdinu:

 • Udalosti vedúce k zrodeniu hrdinu bývajú nezvyčajné
 • Uteká od rodiny alebo zo svojho rodiska, čím získava nové skúsenosti
 • Zlom zvyčajne nastáva počas traumatickej udalosti, ktorou sa začína jeho dobrodružná cesta. Môže to byť hľadanie svojej identity, pomsta alebo boj proti nebezpečenstvu.
 • Hrdina sa nachádza v novej, nebezpečnej situácii, v ktorej získava perspektívu.
 • V príbehu môže mať hrdina nadprirodzenú moc alebo získava špeciálnu zbraň, ktorú ovláda len on
 • Hrdina prechádza „veľkou skúškou“, ktorá nemusí byť len fyzická. Hrdina sa znovuzrodí, čo mení jeho osobnosť, tému alebo symbol.
 • Hrdina končí svoju cestu návratom, aby obnovil poriadok alebo mier. Toto môže niekedy viesť k jeho smrti (resp. jej ekvivalentu – vyhorenie, krach, rozvod a pod.) a následnej forme duchovnej premeny.

Charakteristika Hrdinu:

 • Vždy robí to, prečo sa rozhodol, bez ohľadu na to, aký veľký je jeho cieľ
 • Má priame a inteligentné hodnotenie ľudí a situácií
 • Je si vedomý toho, že klienti zodpovedajú za svoje konanie

Značky: Nike, FedEx, Kodak
Predstavitelia: Xena, Jon Snow z Hry o tróny, Pink, Hugh Jackman
Cieľ: docieliť taký úspech, ktorý zlepší svet
Najväčší strach: slabosť, zraniteľnosť
Slabosť: arogancia, egocentrickosť, agresia, potreba vybojovať vždy ďalšiu bitku
Talent: kompetencia, odvaha, energia, odhodlanie
Tiež známy ako: bojovník, križiak, záchranár, superhrdina, víťaz, tímový hráč, útočník, tréner, vojak
Hlas značky: motivačný, sebavedomý, priamy, úprimný
Čo zákazníci cítia: „Túto výzvu môžem prekonať vlastným konaním“, cítia odhodlanie, motiváciu, splnomocnenie, inšpiráciu, silu

Úrovne Hrdinu:

Volanie: niekto je utláčaný, hrdina vidí výzvu a prichádza, aby ho zachránil

Úroveň 1: zvyšovanie svojich schopností pomocou úspechu
Úroveň 2: služba rodine, zemi, komunite, či firme
Úroveň 3: využitie svojich schopností na zmenu seba a sveta

Tienistá stránka: bezohľadnosť a posadnutosť víťazstvom

Hrdina zákazník

Zákazníci, ktorí sa stotožňujú s vyšším úrovňami hrdinu, túžia po istotách a priťahujú ich značky a ľudia, ktoré ich vedia poskytnúť. Keď sa archetyp prezentuje na vyššej úrovni (marketing zameraný na riešenie problémov spoločnosti), ľudia to radi odmenia nákupom.

V skratke, ak cielite marketing na zákazníka archetypu hrdina, majte na mysli to, že zákazníci vás nehodnotia len podľa kvality vašich služieb a produktov, ale na základe sily a morálnosti vašich postojov.

Archetyp Hrdina je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Máte produkt či službu, ktorá môže mať zásadný vplyv na svet
 • Vaša služba či produkt pomáha ľuďom dosiahnuť hranice svojich schopností
 • Snažíte sa vyriešiť veľký spoločenský problém a žiadate ľudí, aby sa odhodlali a pomohli s jeho riešením
 • Máte konkurenta, ktorého sa snažíte poraziť
 • Ste outsideri a snažíte sa vyrovnať konkurencii
 • Sila vášho produktu či služby spočíva v tom, že vie efektívne odvádzať ťažkú prácu (v digitálnom svete napríklad automatizácia)
 • Potrebujete odlíšiť svoj produkt od problémového výrobku
 • Vaša cieľová klientela sa definuje ako dobrí a morálni ľudia

Neviete, aký archetyp by sa k vám mohol hodiť? Urobte si test svojej značky tu >>

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

Share This