Mottom archetypu Hrdina je: „Kde je vôľa, tam je cesta“.

Ak všetko vyzerá byť stratené, prichádza hrdina a vyrieši situáciu. Hrdina je najstarším a najobľúbenejším archetypom, ktorý je hojne používaný v našej spoločnosti. Je vyjadrením nášho kolektívneho nevedomia. Môžeme ho nájsť v každom príbehu, kde bojuje proti zlu a stavia sa na stranu spravodlivosti.

Jeho schopnosť zostať verný sám sebe je to, čo z neho robí hrdinu. Hrdina chce vylepšiť svet, urobiť z neho lepšie miesto pre život. Jeho obavou je, že nebude mať všetky potrebné nástroje (vnútorné, či vonkajšie), aby to dokázal. Pomáha nám rozvíjať silu, energiu, disciplínu a odhodlanie.

Vlastnosti Hrdinu:

 • Udalosti vedúce k zrodeniu hrdinu bývajú nezvyčajné
 • Uteká od rodiny alebo zo svojho rodiska, čím získava nové skúsenosti
 • Zlom zvyčajne nastáva počas traumatickej udalosti, ktorou sa začína jeho dobrodružná cesta. Môže to byť hľadanie svojej identity, pomsta alebo boj proti nebezpečenstvu.
 • Hrdina sa nachádza v novej, nebezpečnej situácii, v ktorej získava perspektívu.
 • V príbehu môže mať hrdina nadprirodzenú moc alebo získava špeciálnu zbraň, ktorú ovláda len on
 • Hrdina prechádza „veľkou skúškou“, ktorá nemusí byť len fyzická. Hrdina sa znovuzrodí, čo mení jeho osobnosť, tému alebo symbol.
 • Hrdina končí svoju cestu návratom, aby obnovil poriadok alebo mier. Toto môže niekedy viesť k jeho smrti (resp. jej ekvivalentu – vyhorenie, krach, rozvod a pod.) a následnej forme duchovnej premeny.

Charakteristika Hrdinu:

 • Vždy robí to, prečo sa rozhodol, bez ohľadu na to, aký veľký je jeho cieľ
 • Má priame a inteligentné hodnotenie ľudí a situácií
 • Je si vedomý toho, že klienti zodpovedajú za svoje konanie

Značky: Nike, FedEx, Kodak
Predstavitelia: Xena, Jon Snow z Hry o tróny, Pink, Hugh Jackman
Cieľ: docieliť taký úspech, ktorý zlepší svet
Najväčší strach: slabosť, zraniteľnosť
Slabosť: arogancia, egocentrickosť, agresia, potreba vybojovať vždy ďalšiu bitku
Talent: kompetencia, odvaha, energia, odhodlanie
Tiež známy ako: bojovník, križiak, záchranár, superhrdina, víťaz, tímový hráč, útočník, tréner, vojak
Hlas značky: motivačný, sebavedomý, priamy, úprimný
Čo zákazníci cítia: „Túto výzvu môžem prekonať vlastným konaním“, cítia odhodlanie, motiváciu, splnomocnenie, inšpiráciu, silu

Úrovne Hrdinu:

Volanie: niekto je utláčaný, hrdina vidí výzvu a prichádza, aby ho zachránil

Úroveň 1: zvyšovanie svojich schopností pomocou úspechu
Úroveň 2: služba rodine, zemi, komunite, či firme
Úroveň 3: využitie svojich schopností na zmenu seba a sveta

Tienistá stránka: bezohľadnosť a posadnutosť víťazstvom

Hrdina zákazník

Zákazníci, ktorí sa stotožňujú s vyšším úrovňami hrdinu, túžia po istotách a priťahujú ich značky a ľudia, ktoré ich vedia poskytnúť. Keď sa archetyp prezentuje na vyššej úrovni (marketing zameraný na riešenie problémov spoločnosti), ľudia to radi odmenia nákupom.

V skratke, ak cielite marketing na zákazníka archetypu hrdina, majte na mysli to, že zákazníci vás nehodnotia len podľa kvality vašich služieb a produktov, ale na základe sily a morálnosti vašich postojov.

Archetyp Hrdina je vhodný pre vašu značku, ak:

 • Máte produkt či službu, ktorá môže mať zásadný vplyv na svet
 • Vaša služba či produkt pomáha ľuďom dosiahnuť hranice svojich schopností
 • Snažíte sa vyriešiť veľký spoločenský problém a žiadate ľudí, aby sa odhodlali a pomohli s jeho riešením
 • Máte konkurenta, ktorého sa snažíte poraziť
 • Ste outsideri a snažíte sa vyrovnať konkurencii
 • Sila vášho produktu či služby spočíva v tom, že vie efektívne odvádzať ťažkú prácu (v digitálnom svete napríklad automatizácia)
 • Potrebujete odlíšiť svoj produkt od problémového výrobku
 • Vaša cieľová klientela sa definuje ako dobrí a morálni ľudia

Zdroj: Hrdina nebo psanec – Margaret Mark, Carol Pearson

ZAUJÍMA VÁS TÉMA ONLINE MARKETINGU A PODNIKANIA?

Píšem (ne)pravidelne o témach zo života podnikateliek, o osobnom brandingu, autenticite, cieľovej skupine, webe, ktorý predáva a strategickom nastavení marketingu. Cieľom je pochopiteľne zvyšovanie príjmov, a to v práci, ktorá baví.

Please wait...

Ďakujem za dôveru :).

Ďalšie články

Menu